Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti kafedralarda boş olan aşağıdakı vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir
Reklam və elanlar

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti kafedralarda boş olan aşağıdakı vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

Bağçılıq                                                                          dosent, 3 yer

Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə                                          baş müəllim, 1 yer

İnformasiya texnologiyaları                                                        baş müəllim, 1 yer

K/t heyvanlarının yetişdirilməsi və yemləndirilməsi        baş müəllim, 1 yer

Dillər                                                                               baş müəllim, 1 yer

Terapiya, mamalıq və cərrahiyyə                                    baş müəllim, 1 yer,

                                                                                                                     assistent, 1 yer

Mövcud Əsasnamənin tələblərinə uyğun sənədləri elan qəzetdə dərc olunduğu gündən başlayaraq 30 gün ərzində rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim etmək lazımdır:

Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti 450, ADAU, tel: 266-00-56, 266-89-57.

REKTORLUQ.