Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti kafedralarda boş olan aşağıdakı vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir
Reklam və elanlar

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti kafedralarda boş olan aşağıdakı vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

Kənd təsərrüfatı texnikası və texniki servis       dosent, 1 yer

Ekologiya      dosent (elmi adı olmayan), 1 yer

Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə        baş müəllim, 2 yer

Biologiya       baş müəllim, 1 yer

Gigiyena və qida təhlükəsizliyi    baş müəllim, 1 yer

Elektrik mühəndisliyi          assistent, 2 yer

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının 401 saylı 07.08.1996-cı il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Ali təhsil müəssisələrində professor-müəllim vəzifələrinin tutulması qaydaları haqqında" Əsasnaməyə uyğun olaraq elan olunduğu gündən 1 ay müddətində qəbul edilir.

Gəncə şəhəri, Atatürk pros. 450

Tel.: (022) 266-00-56, 266-89-57.

REKTORLUQ.