TENDER ELANLARI
Reklam və elanlar

TENDER ELANLARI

Tender elanının mətni: Hörmətli Cənablar!

Bununla Sizi aşağıdakı işlər (xidmətlər, təchizatlar) üzrə tenderdə iştirak etməyə dəvət edirik: ümümi təyinatlı və minik avtobillərinin icarəsi üzrə xidmətilərin göstərilməsi.

Tender haqqında ümumi məlumat:

Sifarişçi: "LUKOYL-Azərbaycan" QSC.

Ünvan: Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Z.Tağıyev küç., 13.

Tender üzrə əlaqəli şəxs: Lalə Mikayılova.

Əlaqə telefonu: (+99412) 497 41 38.

e-mail: [email protected]

Minik nəqliyyat vasitələrinin icarəsi xidmətlərinin göstərilməsi işlərinin (xidmətlərin, təchizatların) başlama və başa çatması tarixi: 15.03.2023 - 15.03.2028.

Tenderdə iştirak etmək üçün, daxil olmuş müraciətlərə baxılaraq, tələblərə uyğunluğu yoxlanıldıqdan sonra zəruri sənədlər əlavə olunaraq tender sənədlərinin tam toplusu ünvanınıza göndərilir.

Tenderdə iştirak etmək üçün ərizələr bu elan dərc edildiyi gündən 14 təqvim günü müddətində yuxarıda göstərilən ünvana təqdim edilməlidir.

Tenderdə iştirak etmək üçün ərizənin verilməsi və tender sənədlərinin əldə edilməsi üçün son tarix 30 yanvar 2023-ci il saat 18:00-a qədərdir.

Tender təkliflərinin təqdim edilməsi üçün son tarix 14 fevral 2023-ci il saat 18:00-dəkdir. Təkliflər yuxarıda göstərilən ünvana təqdim edilməlidir.

Tender (birinci mərhələ) 15 fevral 2023-ci il saat 11:00-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda keçiriləcək.

Təklifləriniz tender tarixindən sonra ən azı 60 təqvim günü qüvvədə olmalıdır.

"Tenderdə iştirak etmək üçün ərizə" və "İddiaçının sənaye təhlükəsizliyi, əməyin mühafizəsi və ətraf mühitin mühafizəsi tələblərinə uyğunluğu üzrə ixtisas sorğusu"nun formalarını, habelə digər məlumatları dəvətnamədə göstərilən telefon nömrələrindən və elektron poçt ünvanından da əldə etmək olar.

 

Текст объявления об открытии тендера:

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаем вас принять участие в тендере на выполнение следующих работ (услуг, поставки): Оказание услуг по аренде автотранспортных средств легкового и общего назначения;

Общая информация о проводимом тендере:

Заказчик: ЗАО "ЛУКОЙЛ-Азербайджан".

Адрес: Азербайджан, г.Баку, Сабаильский район, ул. З.Тагиева, 13.

Контактное лицо: Лала Микаилова.

Контактные телефоны: (+99412) 497 41 38.

е-маил: Проъуремент@лукоил-аз.ъом.

Дата начала и окончания работ (услуг, поставки): 15.03.2023 г. -

15.03.2028 г.

Полный комплект тендерной документации направляется в Ваш адрес после экспертизы полученной заявки на участие в тендере с приложением необходимых документов на предмет соответствия предъявляемым требованиям.

Подача заявок на участие в тендере в течение 14 календарных дней с

момента публикации настоящего объявления по вышеуказанному адресу.

Срок подачи заявки на участие в тендере и приобретения тендерной

документации до 18:00 30 января 2023 г.

Срок предоставления тендерных предложений до 18:00 до 14 февраля

2023 г. по адресу, указанному выше.

Время и место проведения тендера (первый этап) 11:00 15 февраля

2023 г.

по адресу, указанному выше.

Формы "Заявки на участие в тендере" и "Квалификационной анкеты

претендента на соответствие требованиям промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды", а также иную информацию можно получить по указанным в приглашении телефонам и адресу электронной почты.

Срок действия Ваших тендерных предложений должен составлять не менее 60 календарных дней, начиная с даты проведения тендера.

Старший менеджер

по развитию и эксплуатации С.В.Волобуев