Bir cümlə
Məlumat

Bir cümlə

Son 20 ildə...

Aparılan uğurlu siyasət nəticəsində Cənubi Qafqaz Ermənistanın ideoloji təhdidlərindən xilas edilib, onların regionun güc balansında əvvəlki hökmran və təkəbbürlü davranışlarına son qoyulub, bütün məsələlər Azərbaycan dövlətinin iradəsi ilə həll edilir.