Bir cümlə
Məlumat

Bir cümlə

Son 20 ildə...

Respublikamızda "qara qızıl"ın insan kapitalına çevrilməsi məqsədini hədəfləyən siyasətin aparılması rəqəmsal transformasiyaya keçidin yükünü öz çiyinlərində daşıyacaq mütəxəssislərin, gənc kadrların formalaşmasını təmin edib.