Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti aşağıda adları göstərilən vakant olan vəzifələrin tutulması üçün müsabiqə elan edir
Reklam və elanlar

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti aşağıda adları göstərilən vakant olan vəzifələrin tutulması üçün müsabiqə elan edir

- "Kimya və metallurgiya mühəndisliyi" kafedrası - kafedra müdiri.

- "Yüngül sənaye mühəndisliyi və dizayn" kafedrası - kafedra müdiri.

Sənədlərin təqdim olunması bu elan dərc edildiyi tarixdən 1 ay müddətindədir.

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin F-100 nömrəli 05 fevral 2018-ci il tarixli "Ali təhsil müəssisələrində kafedra müdiri, dekan və dekan müavini vəzifələrinin tutulması qaydaları"nın tətbiqi barədə əmrə uyğun olaraq elan olunduğu gündən başlayaraq 30 gün müddətində qəbul edilir.

Sənədlər təlimata uyğun olaraq rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir.

Ünvan: AZ 2011, Gəncə şəhəri, Ş.İ.Xətai pr. 103

Əlaqə telefonu: 022-257-56-29.

REKTORLUQ.