Azərbaycan Respublikasının adından və ya dövlət zəmanəti ilə alınan borclar hesabına həyata keçirilən layihələrə dair yekun hesabat forması
Hüquqi aktlar

Azərbaycan Respublikasının adından və ya dövlət zəmanəti ilə alınan borclar hesabına həyata keçirilən layihələrə dair yekun hesabat forması

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2022-ci il 24 may

tarixli 207 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

2 nömrəli əlavə

Ətraflı: