• 2022-10-04 21:43:22

Tarixi şəxsiyyətlər

Tarixə yazılan insanlar
Tarixi şəxsiyyətlər

Tarixə yazılan insanlar

Humanistlik, mərdlik, igidlik... Bu xüsusiyyətlər hamısı insanla bərabər doğulur, vaxtı, zamanı gələndə özünü mütləq bür...

Azərbaycan musiqisinin böyük sənətkarı
Tarixi şəxsiyyətlər

Azərbaycan musiqisinin böyük sənətkarı

Azərbaycan həm təbii, həm də milli-mədəni sərvətləri ilə zəngin bir ölkədir. Tanrı dünyanın bütün gözəl nemətlərindən bu d&ou...

BÖYÜK MÜƏLLİM, ALİM, ELM TƏŞKİLATÇISI
Tarixi şəxsiyyətlər

BÖYÜK MÜƏLLİM, ALİM, ELM TƏŞKİLATÇISI

Qədim tarixə və zəngin mədəniyyətə malik Azərbaycan xalqı dünya tarixinə, mədəniyyətinə və elminə elə şəxsiyyətlər bəxş etmişdir ki, onların həya...

Xalqının BƏXTİYARI
Tarixi şəxsiyyətlər

Xalqının BƏXTİYARI

İnsandır hər şeyi mənalandıran, Saat nə gərəkdir zaman olmasa. Bir dağın, bir çayın gözəlliyini, Söyləyin, kim duyar insan o...

Azərbaycanın milli hərb sənəti tarixinə adı qızıl hərflərlə yazılmış  general-Cəmşid Naxçıvanski
Tarixi şəxsiyyətlər

Azərbaycanın milli hərb sənəti tarixinə adı qızıl hərfl...

Kəngərli sülaləsininin nümayəndəsi olan Cəmşid Naxçıvanski 10 avqust 1895-ci ildə Naxçıvan şəhərində ştabs-rotmistr Cəfərqulu ...

Şuşanın tək incisi, Xan qızı
Tarixi şəxsiyyətlər

Şuşanın tək incisi, Xan qızı

Xurşidbanu Natəvanın anadan olmasından 190 il ötür Nə mən olaydım, ilahi, nə də bu aləm olaydı! Nə də bu aləm əra dil müqəyyədi-q...

Mustafa Ağabəy oğlu Topçubaşov
Tarixi şəxsiyyətlər

Mustafa Ağabəy oğlu Topçubaşov

Görkəmli cərrah-alim, dövlət xadimi Azәrbaycan Elmlәr Akademiyasının ilk һәqiqi üzvlәrindәn biri,  SSRİ Tibb Elmlәri Akademiyas...

Şah İsmayıl Xətai: Səfəvilər dövlətinin banisi, klassik Azərbaycan şairi
Tarixi şəxsiyyətlər

Şah İsmayıl Xətai: Səfəvilər dövlətinin banisi, klassik...

Şah İsmayıl Xətai qılıncı və qələmi ilə Azərbaycan tarixində dərin iz qoymuş böyük şəxsiyyətdir. O, vahid Azərbaycan dövlətinin əsasını...

Cümhuriyyətimizin nazirləri: Nəsib bəy Yusifbəyli
Tarixi şəxsiyyətlər

Cümhuriyyətimizin nazirləri: Nəsib bəy Yusifbəyli

1918-ci il may ayının 28-də Zaqafqaziya Seyminin Müsəlman fraksiyası özünü Azərbaycan Milli Şurası elan etdi. Beləliklə, Azərbayca...

Memar Fuad Seyidzadəni xatırlayarkən: 34 illik işıqlı və mənalı ömür
Tarixi şəxsiyyətlər

Memar Fuad Seyidzadəni xatırlayarkən: 34 illik işıqlı v...

Uzaq gəncliyimizin unudulmaz dostu... Yaddaşlara həkk olan insan... Əsl kişi ləyaqətli və nəcabətli insan... Böyüklə böyük, ki&cce...

Qəhrəmanlıq rəmzi
Tarixi şəxsiyyətlər

Qəhrəmanlıq rəmzi

İyunun 18-də Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz  İbrahimov şəhidlik zirvəsinə  yüksəlib ... 12 il əvvəl, iyunun 18-dən 19-na ...

BÖYÜK MÜTƏFƏKKİR NİZAMİ
Tarixi şəxsiyyətlər

BÖYÜK MÜTƏFƏKKİR NİZAMİ

Dahi şairin yaradıcılığının tədqiqi Azərbaycan xalqı zəngin yazılı ədəbi irsə malikdir. Bu ədəbi irsi bədii-poetik yaradıcılığı ilə dünya mədə...

Əhməd Cavad - 130: Milli istiqlal şairi
Tarixi şəxsiyyətlər

Əhməd Cavad - 130: Milli istiqlal şairi

Görkəmli Azərbaycan şairi və ictimai xadimi, Milli Dövlət Himninin mətninin müəllifi Əhməd Cavad - Cavad Məhəmmədəli oğlu Axundzadənin ...

Ah, bu uzun sevda yolu...
Tarixi şəxsiyyətlər

Ah, bu uzun sevda yolu...

Yenə o bağ olaydı, yenə yığışaraq siz,             O bağa gələydiniz Biz də muradımızca f...

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN GÖRKƏMLİ SİYASİ XADİMİ
Tarixi şəxsiyyətlər

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN GÖRKƏMLİ SİYASİ XADİMİ...

Nəsib bəy Yusif bəy oğlu Yusifbəyli 1881-ci ildə Gəncədə anadan olub. Qədim milli və tarixi ənənələr yaşadılan Gəncədə XIX əsrin 80-ci illərində n&uum...

AZƏRBAYCAN TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏTİNDƏ “XAN QIZI
Tarixi şəxsiyyətlər

AZƏRBAYCAN TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏTİNDƏ “XAN QIZI" DÜNYASI...

Azərbaycan xalqının yeni tarixi prinsip etibarilə Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin bir nidası ilə başlayır: "Qarabağ Azər...

Xalqı üçün doğulan şair
Tarixi şəxsiyyətlər

Xalqı üçün doğulan şair

"Nə qədər ki, hakimlik var, məhkumluq var mən varam" - deyən böyük istiqlal şairi Əhməd Cavad Axundzadə 1892-ci il mayın 5-də Şəmk...

Xalqının istiqlal fədaisi
Tarixi şəxsiyyətlər

Xalqının istiqlal fədaisi

Dünyəvi, demokratik dövlət kimi tarixə düşən, "İstiqlal Bəyannaməsi"nin elan olunması ilə yaranan Azərbaycan Xalq Cümhur...

Artilleriyanın generalı
Tarixi şəxsiyyətlər

Artilleriyanın generalı

Azərbaycan tarixinin səhifələri vərəqləndikcə xalqımızın dünya səviyyəsində tanınan şəxsiyyətləri ilə tanış olur, onların elm, təhsil, mədəniyyət...

Azərbaycan səhnəsinin təkrarsız siması
Tarixi şəxsiyyətlər

Azərbaycan səhnəsinin təkrarsız siması

Deyirlər ki, böyük sənətkarlar əksər vaxtlarda övladlarının onların yolunu davam etdirməsinə razı olmurlar. Çünki səhnə həy...

Ürəklərdə əbədiləşən Zərifə xanım
Tarixi şəxsiyyətlər

Ürəklərdə əbədiləşən Zərifə xanım

Şəkillər də bir tarixdir. Bir anın ovqatını, görüntüsünü, acısını, şirinini özünə həkk edən şəkillər. İllər sonra o...

Nəriman Nərimanov - görkəmli sima, böyük siyasi xadim
Tarixi şəxsiyyətlər

Nəriman Nərimanov - görkəmli sima, böyük siyasi xadim...

Nəriman Nərimanov Azərbaycanın inqilabi-demokratik ədəbiyyatı və ictimai fikir tarixində görkəmli rol oynamışdır. Onun inqilabdan əvvəl zəhmətkeş...