• 2024-04-18 21:44:16
Dahiləri bir də belə tanıyaq!
Tarixi şəxsiyyətlər

Dahiləri bir də belə tanıyaq!

Hacı Zeynalabdin Tağıyev Azərbaycanın tanınmış neft maqnatlarından biri, xeyriyyəçi, ilk qızlar məktəbinin yaradıcısı və nəhayət başmaq&cced...

Dünyaşöhrətli Lev Nussimbaum - əslində isə Məhəmməd Əsəd bəy
Tarixi şəxsiyyətlər

Dünyaşöhrətli Lev Nussimbaum - əslində isə Məhəmməd Əsə...

Onu bəzi mənbələrdə Lev Nussimbaum kimi tanısalar da, əslində o, azərbaycanlı mühacir jurnalist və yazıçı Məhəmməd Əsəd bəydir. Tarix boyu...

Artilleriyanın generalı
Tarixi şəxsiyyətlər

Artilleriyanın generalı

1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət quruculuğu sahəsində əldə etdiyi çox mühüm uğ...

Şərq mədəniyyəti və ədəbiyyatının dərin bilicisi
Tarixi şəxsiyyətlər

Şərq mədəniyyəti və ədəbiyyatının dərin bilicisi...

Aida xanım çağdaş ərəb ədəbiyyatının tədqiqində yeni bir səhifə açdı Əsrlər boyu filosoflar böyük insanların obrazının həya...

Sentyabrın 28-i Mir Cəlal Paşayevin anım günüdür
Tarixi şəxsiyyətlər

Sentyabrın 28-i Mir Cəlal Paşayevin anım günüdür

"XX əsr milli ədəbi-bədii fikir tarixinin görkəmli nümayəndəsi, yazıçı Mir Cəlal Paşayev Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafı və on...

Fransada tarix yazan partizan
Tarixi şəxsiyyətlər

Fransada tarix yazan partizan

Tariximizdə "Xarqo", "Armed Mişel" ləqəbləri ilə tanınan Əhmədiyyə Cəbrayılov 1920-ci il 22 sentyabrda Şəkinin Oxud kəndində d&uum...

Müslüm Maqomayev: görkəmli bəstəkar, ictimai xadim
Tarixi şəxsiyyətlər

Müslüm Maqomayev: görkəmli bəstəkar, ictimai xadim...

18 sentyabr ölkəmizdə Milli Musiqi Günü kimi qeyd edilməklə yanaşı, həm də bir sıra incəsənət xadimlərinin doğum günləri ilə də əl...

MUSİQİMİZİN KORİFEYİ: Üzeyir bəy
Tarixi şəxsiyyətlər

MUSİQİMİZİN KORİFEYİ: Üzeyir bəy

Hər gecəm oldu kədər, qüssə, fəlakət, sənsiz Hər nəfəs çəkdim hədər getdi, o saət, sənsiz... "Sənsiz". Çəti...

Azərbaycan aviasiya tarixində silinməz iz qoymuş ilk pilot qadın
Tarixi şəxsiyyətlər

Azərbaycan aviasiya tarixində silinməz iz qoymuş ilk pi...

Mülki aviasiyamız dünəndən bu günə qədər keçdiyi yolda mərhələ-mərhələ inkişaf edib. Azərbaycanda ilk təyyarə uçuşları Ba...

BAKININ XİLASKARI: NURU PAŞA
Tarixi şəxsiyyətlər

BAKININ XİLASKARI: NURU PAŞA

Azərbaycan xalqının varlığı, ərazilərimizin bütövlüyü ciddi təhlükə altında idi. Mövcud plana görə, Bakı daxil olma...

ADINI MİLLİ DÖVLƏTÇİLİK TARİXİNƏ YAZAN SƏRKƏRDƏ
Tarixi şəxsiyyətlər

ADINI MİLLİ DÖVLƏTÇİLİK TARİXİNƏ YAZAN SƏRKƏRDƏ...

"Azərbaycan hökuməti Gəncə şəhərində yerləşmiş və orada fəaliyyət göstərmişdi. Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycana gəlməsi və Nuru Paşan...

Ədəbiyyatşünas, peşəkar tərcüməçi, təcrübəli hüquqşünas Yusif Vəzir Çəmənzəminli
Tarixi şəxsiyyətlər

Ədəbiyyatşünas, peşəkar tərcüməçi, təcrübəli hüquqşünas...

Soyadı Vəzirov olsa da, qismətinə bəy ailəsində dünyaya gəlmək yazılıb. Atası Məşədi Mirbaba Mirabdulla oğlu Vəzirov Şuşa bəylərindən olub. Ulu b...

Dünya ədəbiyyatının dahi klassiki: Nizami Gəncəvi
Tarixi şəxsiyyətlər

Dünya ədəbiyyatının dahi klassiki: Nizami Gəncəvi...

Sözün də su kimi lətafəti var, Hər sözü az demək daha xoş olar. Bu misraların müəllifi dahi Azərbaycan şairi Nizami G...

Muğamlarımızın Xanı Xan Şuşinski
Tarixi şəxsiyyətlər

Muğamlarımızın Xanı Xan Şuşinski

İsfəndiyar Aslan oğlu Cavanşirov - Xan Şuşinski. Azərbaycan tamaşaçısı onu belə tanıdı, sevdi. 1901-ci il avqust ayının 20-də Şuşada dünya...

Azərbaycan və dünya musiqisinin görkəmli nümayəndəsi Maestro Niyazi
Tarixi şəxsiyyətlər

Azərbaycan və dünya musiqisinin görkəmli nümayəndəsi Ma...

"Mən təsadüfdən dirijor olmuşam. Xüsusi dirijorluq təhsilim yoxdur. Bir əsər yazmışdım, dirijorluq edən olmadı, dedim, özüm o...

Müslüm sonu olmayan melodiyadır...
Tarixi şəxsiyyətlər

Müslüm sonu olmayan melodiyadır...

Ömrümün mənasısan, Qardaşlıq dünyasısan, Anamın anasısan, Azərbaycan! Bakı ... Dahi bir sənətkarın doğulduğu və &qu...

Azadlıq carçısı, millət sevdalısı
Tarixi şəxsiyyətlər

Azadlıq carçısı, millət sevdalısı

Zərurət təsadüfdən doğur. Anladığım odur ki, həyatda təsadüfi heç nə yoxdur. Nə baş verirsə, hamısı zərurətdən yaranır. Jurnalistikay...

İBN SİNA MƏKTƏBİNİN NÜMAYƏNDƏSİ: BƏHMƏNYAR
Tarixi şəxsiyyətlər

İBN SİNA MƏKTƏBİNİN NÜMAYƏNDƏSİ: BƏHMƏNYAR

Erkən orta əsrlərdə Qərbdə mədəniyyət, elm və fəlsəfənin dərin tənəzzül keçirdiyi bir vaxtda müsəlman Şərqində yüksək inkişaf d&...

Qasım bəy Zakir: satirik şeirlər, təmsillər müəllifi
Tarixi şəxsiyyətlər

Qasım bəy Zakir: satirik şeirlər, təmsillər müəllifi...

Şuşa gözəlliklər məkanı olmaqla bərabər, həm də Azərbaycan mədəniyyətinə bəxş etdiyi tarixi şəxsiyyətlərlə də şöhrətlənmişdir. Belə şəxsiyyə...

Azərbaycan hərb tarixinin görkəmli sərkərdəsi
Tarixi şəxsiyyətlər

Azərbaycan hərb tarixinin görkəmli sərkərdəsi

Azərbaycanın hərb tarixinə tanınmış generallar bəxş edən Naxçıvanskilər nəslinin görkəmli nümayəndəsi olan Cəmşid xan Naxçıvan...

O, qəlbən jurnalist idi
Tarixi şəxsiyyətlər

O, qəlbən jurnalist idi

Bağır Seyidzadə müxtəlif vəzifələrdə çalışsa da, heç vaxt mətbuatdan uzaq düşmədi Bu məmləkətin başı çox bəlalar &cc...

Xan qızı: lirik şair, rəssam, xeyriyyəçi
Tarixi şəxsiyyətlər

Xan qızı: lirik şair, rəssam, xeyriyyəçi

Onun dünyaya gəlişi Tanrının ən gözəl müjdəsi, tale payı olmuşdur. 60 yaşlı Mehdiqulu xanın illərlə gözlədiyi övlad payını Ta...