DOĞMA DİLİMİZƏ TƏƏSSÜBKEŞLİYİN PARLAQ NÜMUNƏSİ
SİYASƏT

DOĞMA DİLİMİZƏ TƏƏSSÜBKEŞLİYİN PARLAQ NÜMUNƏSİ

1918-ci il iyun ayının 27-də Azərbaycanda milli dil siyasətinin formalaşmasının, millətin mənafeyinə uyğun düzgün ideoloji mövqeyin əsası qoyuldu Milliyyətindən, siyasi və dini mənsubiyyətindən, cinsindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlara bərabər hüquqlar verilməsi, dövlət sərhədlərinin müəyyən olunması, ...
Davamını oxumaq üçün zəhmət olmasa abunə olun!