Dövlət qulluqçusunun xidməti vəsiqəsinin nümunəsi
Hüquqi aktlar

Dövlət qulluqçusunun xidməti vəsiqəsinin nümunəsi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2022-ci il 19 aprel tarixli Fərmanı

ilə təsdiq edilmişdir