Ulu Öndərin müəllifi olduğu Konstitusiya - ölkəmizin davamlı inkişafının əsası
MÜSAHİBƏLƏR

Ulu Öndərin müəllifi olduğu Konstitusiya - ölkəmizin davamlı inkişafının əsası

1991-ci ildə Azərbaycan xalqı müstəqilliyini bərpa etsə də, ölkənin səriştəsiz rəhəbərlərin bacarıqsızlığı ucbatından ictimai-siyasi həyatında yaşanan qeyri-sabitlik, xaos, özbaşınalıq dövlət quruculuğu işində ciddi əngəl törədirdi. Təbii ki, baş verən bu cür xoşagəlməz hadisələri aradan qaldırmadan dövlətimizin tamamilə azadlığına qovuşması mümkün deyildi.

Bunu dərindən anlayan müdrik xalqımız növbəti mühüm qərarını verərək öz dahi oğlunu - Heydər Əliyevi yenidən hakimiyyətə gətirməklə Azərbaycan adlı dövləti qurmaq işini ona etibar etdi. Tarixin sonrakı gedişi xalqımızın müdrikliyini, dahiliyini bir daha ortaya qoymuş oldu. Bütün həyatını xalqına, dövlətinə həsr edən nəhəng siyasətçi qısa müddətdə ona göstərilən etimadı layiqincə doğrultdu - dövlətimizin hüquqi və siyasi-iqtisadi müstəqilliyinin təmin olunması prosesi sürətləndi, ictimai-siyasi sabitlik bərpa olundu, dövlət quruculuğu işinə start verildi, müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atıldı, demokratik inkişafa yol açan önəmli qərarlar, qanunlar qəbul edildi.

Heydər Əliyevin dövlətimizin qarşısında gördüyü ən əhəmiyyətli işlərdən biri müstəqil Azərbaycanın yeni Konstitusiyasının hazırlanmasıdır. Azərbaycanın dövlətçilik ənənələri əsasında milli ruhda hazırlanan Konstitusiyamız ölkəmizin demokratik inkişafına geniş yol açmış oldu. Məlumdur ki, dövlətlərin mahiyyəti, xüsusiyyəti onun Konstitusiyası ilə müəyyən edilir. Bu baxımdan, Azərbaycan Konstitusiyası demokratik təbiəti, insan hüquq və azadlıqlarına geniş yer verməsi, siyasi plüralizmin əsas götürülməsi ilə dünyanın ən mükəmməl, qüsursuz ali qanunlarından biri hesab olunur. Ulu öndərin müəllifi olduğu Konstitusiya ölkəmizdə demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesinə hüquqi baza yaratdı və onun inkişafına güclü təkan verdi, hakimiyyət bölgüsünün əsas prinsiplərini müəyyənləşdirdi. Həmçinin, vətəndaş hüquqlarının, azadlıqlarının müdafiəsini qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanları üzərinə ümdə vəzifə olaraq qoydu.

Konstitusiyada vətəndaşlarımızın əsas hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasına bilavasitə 48 maddə həsr edilib. Bu, dilindən, dinindən, irqi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün Azərbaycan vətəndaşlarına aiddir. Əminliklə deyə bilərik ki, insanın sahib ola biləcəyi bütün hüquqlar - əmək, istirahət, sosial təminat, təhlükəsiz yaşamaq, təhsil, vicdan, fikir və söz azadlığı, dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək və başqa hüquqlar Konstitusiyamızda öz əksini tapıb və bütün bunlar vətəndaşların mənafeyinə xidmət edir. Müxtəlif illərdə Konstitusiyaya edilmiş əlavə və dəyişikliklər əsas Qanunun təkmilləşməsinə gətirib çıxarıb. Bu dəyişikliklər dövlətimizin sosial-iqtisadi bazasının daha da güclənməsinə, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarına daha etibarlı təminatın yaradılmasına, sosial dövlət prinsiplərini təsbit etmək imkanlarının genişlənməsinə səbəb olub.

Səttar MÖHBALIYEV,

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları

Konfederasiyasının sədri,

Milli Məclisin deputatı.