Xalqın etimadını doğruldan MÜDRİK DÖVLƏT BAŞÇISI
Siyasət

Xalqın etimadını doğruldan MÜDRİK DÖVLƏT BAŞÇISI

2003-cü il oktyabrın 31-də andiçmə mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev demişdi: "Mən Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyinə inanıram. Əminəm ki, ölkəmiz bundan sonra da inkişaf edəcək, daha da güclənəcəkdir. Azərbaycanda demokratiya daha da inkişaf edəcək, siyasi plüralizm, söz azadlığı təmin olunacaqdır. Ölkəmiz müasir dövlətə çevriləcəkdir. Bütün bunları etmək üçün Azərbaycanda çox işlər görmək lazımdır. Ancaq bütün bunları həyata keçirmək və Azərbaycanı qüdrətli dövlətə çevirmək üçün ən başlıcası, ölkədə Heydər Əliyevin siyasəti davam etdirilməlidir. Bu gün yüksək kürsüdən çıxış edərkən mən Azərbaycan xalqına söz verirəm ki, bu siyasətə sadiq qalacağam, heç vaxt bu yoldan dönməyəcəyəm, Heydər Əliyevin siyasətini davam etdirəcəyəm".

Prezident İlham Əliyevin dövlətə rəhbərlik etdiyi 19 il Azərbaycanın inkişafı baxımından çox məsul və şərəfli dövr kimi tarixə həkk olunub. Bu müddətdə əldə edilən tarixi nailiyyətlər təsdiqləyir ki, Prezident İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin xalqa son müraciətində "Mən ona özüm qədər inanıram" sözlərinin ifadə etdiyi böyük etimadı yüksək səviyyədə doğrultdu.

Respublikamızda keçirilən seçkilərdə Azərbaycan xalqı birmənalı olaraq Heydər Əliyev yoluna sədaqətini nümayiş etdirib, 1993-cü ildən başlayaraq bu günə qədər keçirilən seçkilərdə də ulu öndərin siyasətinə səs verib. 2003-cü ildə Azərbaycan xalqı İlham Əliyevi dövlət başçısı seçərkən Heydər Əliyev yoluna səs verirdi. 2008, 2013 və 2018-ci illərdə isə xalq Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin uğurlarını görərək öz taleyini bir daha ona etibar etdi və bu uğurların da əsasında yenə Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi strategiya dayanır. Cənab İlham Əliyev 2013-cü ildə keçirilən seçkilərin ilkin nəticələri ilə bağlı xalqa müraciətində deyirdi: "Azərbaycan xalqı bu seçkilərdə azad, şəffaf şəkildə öz iradəsini ortaya qoydu. Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri demokratiyanın təntənəsidir. Azərbaycanda bütün azadlıqlar mövcuddur. Azərbaycan demokratik dövlət kimi bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəkdir. Azərbaycan xalqı bu seçkilərdə son 10 il ərzində görülən işlərə öz yüksək qiymətini vermişdir. On il ərzində dövlətçiliyimizin əsasları möhkəmləndi. Bu gün Azərbaycan dövləti güclü, müstəqil siyasət aparan bir dövlətdir".

Dövlətimizin başçısı hələ Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti vəzifəsində çalışdığı dövrdə peşəkar diplomat kimi yarana biləcək problemlərə və açılan perspektivlərə dair düzgün qərarlar vermək bacarığını nümayiş etdirirdi. Qlobal məsələlərdə uzaqgörənliyə malik olmaq isə hər dövlət başçısına xas olan cəhət deyil. Bunu yalnız Heydər Əliyev kimi nəhəng siyasətçinin məktəbini keçmiş, ulu öndər qədər öz Vətənini, xalqını sevən bir şəxsiyyət bacara bilər.

Dövlət başçısının idarəçilik prinsiplərinə diqqət yetirərkən görürük ki, o, öz komandasının üzvlərinin arxayınlaşmasına imkan vermir, bütün məmurların qarşısında prinsipial tələblər qoyur: "Hər bir dövlət məmuru öz məsuliyyətini dərk etməlidir. Hər bir dövlət məmuru təmiz işləməli, xalqla bir yerdə olmalı, təvazökar, işgüzar və vətənpərvər olmalı, rüşvət almamalı, özünü xalqdan üstün tutmamalı, işlədiyi bölgələrdə, sahələrdə hörmət qazanmalıdır və Vətənə sadiq, sədaqətli olmalıdır. Heç bir xarici dairənin təsiri altına düşməməlidir. Bax, budur əsas prinsiplər. Hər bir dövlət məmurundan tələb edirəm ki, bu prinsiplərə əməl etsin... Dövlət məmuru xalqın xidmətçisidir. Xalqın birinci xidmətçisi mənəm və bütün dövlət məmurları belə işləməlidir...".

Ölkə başçısının bu prinsipləri ilk növbədə onun fəaliyyətində öz əksini tapır. Təsadüfi deyildir ki, müxtəlif tədbirlərdə, görüşlərdə o, xalqla canlı ünsiyyət ənənəsi yaradır. Bu isə ona ilk növbədə mövcud problemlərlə vaxtında tanış olmağa, bəzən yerində qərar verməyə imkan verir. Açıqlıq, müsahiblərinə sərbəstlik vermək, səmimi söhbət etmək keyfiyyəti Prezidentin davranışının səciyyəvi xüsusiyyətinə çevrilmişdir. Məhz real vəziyyətə xüsusi həvəslə nüfuz etmək bacarığı dövlət idarəetmə strategiyasının işlənib hazırlanmasına və lazımi anda düzgün qərar qəbul olunmasına kömək edir. Belə siyasi xadimlər həmişə öz diqqətini cəmiyyətə, xalqa yönəldir.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu dövlət siyasətində neft-qaz sahəsi böyük önəm daşıyır. 1994-cü ildən, Bakıda "Əsrin müqaviləsi" imzalandığı tarixdən ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş neft strategiyası bu gün uğurla həyata keçirilir. Heç şübhəsiz, bu, müasir Azərbaycanın qüdrətinin və davamlı inkişafının başlanğıcı idi. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərləri kimi siyasi və iqtisadi cəhətdən son dərəcə mühüm layihələrin həyata keçirilməsi də bu strategiyanın davamıdır və cənab İlham Əliyev tərəfindən çox müdrikcəsinə reallaşdırıldı. Ulu öndər kursunun davamı kimi müasir neft strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində ölkənin əldə etdiyi nailiyyətlər haqqında danışarkən Prezident deyib ki, hazırda neft və qaz təchizatının şaxələndirilməsində əldə etdiyimiz yaxşı nəticələr tamamilə yeni mənzərə yaradır. Biz bu sərmayələri iqtisadiyyatı şaxələndirmək, digər sahələrə cəlb etmək və eyni zamanda yeni layihələr üzərində çalışmaq üçün istifadə etməyə nail olduq. Bakı-Tbilisi-Ceyhan bu istiqamətdə ilk addım oldu.

2013-cü il dekabrın 17-də "Şahdəniz-2" layihəsi üzrə yekun investisiya qərarı imzalandı. Həmin layihə Azərbaycan və Gürcüstan ərazisi boyunca Cənubi Qafqaz boru kəmərinin genişləndirilməsinə xidmət etməklə Trans-Anadolu və Trans-Adriatik qaz boru kəmərlərinin tikintisi ilə bağlı planların reallaşmasına təkan verərək Avropaya yeni qaz dəhlizinin açılmasına imkan yaratdı. Azərbaycanın müəllifi olduğu çox mühüm enerji layihələrindən biri olan Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi uğurla reallaşdırıldı. Belə ki, 2014-cü ildən inşasına başlanılan layihə altı ilə inşa edilib istismara verildi.

Ordu quruculuğu ən çox zaman aparan və daha çox diqqət ayrılmasına ehtiyac duyulan və yaradılması son dərəcə mürəkkəb olan bir prosesdir. 2003-cü ildən sonra Prezident İlham Əliyevin ən çox diqqət yetirdiyi sahə ordu quruculuğu idi. Həm daxili antimilli qüvvələr, həm də ayrı-ayrı dövlətlərin maraqları çərçivəsində onların ordumuzun inkişafına mane olmaq üçün etdikləri cəhdlərə baxmayaraq, 19 il ərzində dünyanın 50 ən güclü ordusundan biri olan Azərbaycan Ordusu formalaşdırıldı. Məhz bunun nəticəsi idi ki, 2020-ci ildə 44 günlük Zəfər savaşında Müzəffər Ali Baş Komandan dünya hərb tarixinə yenilik gətirdi. İndi Azərbaycanın 44 günlük savaşı dünyanın hətta ən inkişaf etmiş ölkələri tərəfindən öyrənilməkdədir. Azərbaycan bu gün dünyanın ən güclü orduları sırasında yüksək yerlərdən birini tutur. Bütün bunlar Ali Baş Komandanın uğurlu siyasəti və sərkərdəlik məharəti ilə reallaşa bilib.

2018-ci ilin aprel ayında Prezident İlham Əliyev xalqımızın bir daha yüksək etimadını və inamını qazanaraq dövlət başçısı seçildi. Artıq hər prezident seçkiləri ərəfəsində, özünün xalqla təmaslarında, çıxışlarında söyləmiş olduğu fikirlər, həm də andiçmə mərasimində önə çəkmiş olduğu problemlər ətrafında görünən bu idi ki, Prezident yeni bir Azərbaycan uğrunda əhəmiyyətli mərhələyə qədəm qoymaq niyyətindədir.

O, seçkilərdən dərhal sonra ciddi xarakter daşıyan və cəmiyyətin bütün təbəqələrini əhatə edən islahatlar həyata keçirməyə başladı. Yeni və gənc, yüksək təhsilə malik olan, vətənpərvər, korrupsiya və rüşvətxorluqdan uzaq olan şəxslər yüksək vəzifəyə gətirildi, hökumət yenidən formalaşdırıldı. Eyni zamanda, Prezident Administrasiyasında ciddi struktur dəyişikliyi həyata keçirildi. Davam edən iqtisadi, sosial, siyasi və hüquqi islahatlar daha da dərinləşdirildi.

Hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən Prezident İlham Əliyevin əsas amalı ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi və Azərbaycan xalqının dünya siyasi tarixində məğlub yox, qalib xalq kimi yazılması olub. Dünyada həllini tapmayan münaqişə ocaqlarının mövcudluğu və bu ocaqların artması, daha da alovlanması fonunda İlham Əliyevin 30 illik işğala son qoyaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etməsi istiqamətində yürütdüyü prinsipial siyasət, böyük vətənpərvərlik, siyasi peşəkarlıq və gerçək liderlik keyfiyyətlərinin bir bütündə təcəssümüdür.

Dövlətin xarici siyasətinə birbaşa təsir edən mühüm amillərdən biri, bəlkə də elə birincisi dövlət rəhbərinin beynəlxalq nüfuzudur. Prezident İlham Əliyevin beynəlxalq nüfuzu, istər ən yüksək kürsülərdə çıxışları zamanı Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırması, düşmənin əsassız arqumentlərini tutarlı, tarixi, hüquqi faktlarla çözməsi, Vətən müharibəsi dövründə beynəlxalq aləmə, hər dövlətə ötürülən mesajların, ittihamların "öz dili və üslubu" ilə ötürülməsi, paralel olaraq xalqın nəbzini tutaraq sadə xalqa rəvan formada müraciətləri fonunda formalaşıb.

Milli maraqlarımızı kəsb edən məsələlərdə güzəştə getməyən Prezident İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən böyük Zəfər Gününə kimi Qarabağ məsələsində də heç bir güzəştə getmədi, Ermənistana, onun havadarlarına, supergüclərə qarşı qətiyyətlə mübarizə apardı, Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırdı. O, 44 gün ərzində siyasi, hərbi lider kimi durmadan, dincəlmədən sözün əsl mənasında vuruşdu, həm siyasi arenada, həm də döyüş meydanında zəfər qazanan, Azərbaycan torpaqlarını azad edən, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edən böyük sərkərdə kimi tarixə düşdü. Yeni tarix yazıldı.

Zümrüd QURBANQIZI,

 "Respublika".