“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin 10 illiyi (2012-2022)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalının təsviri
Hüquqi aktlar

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin 10 illiyi (2012-2022)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalının təsviri

Azərbaycan Respublikasının 

2022-ci il 20 dekabr tarixli

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin 10 illiyi (2012-2022)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı (bundan sonra – medal) bürüncdən tökülmüş və qızıl suyuna çəkilmiş, diametri 36 mm olan dairəvi lövhədən ibarətdir.

Maddə 2. Medalın ön tərəfi

2.1. Medalın ön tərəfi mərkəz hissədə relyefli iki daxili çevrə ilə və həmin çevrələri əhatələyən “ASAN xidmət”in embleminin elementi olan səkkizguşəli ulduzla konturlanmışdır.

2.2. İki daxili çevrə ilə əhatələnmiş tünd göy rəngli minalı fonda mərkəzi dairənin içərisində “10” rəqəmləri, “0” rəqəminin içərisində isə “il” sözü qeyd edilmişdir.

2.3. Medalın ön tərəfində olan bütün rəqəmlər, yazılar və təsvirlər relyeflidir, qızılı rəngdədir.

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi

3.1. Medalın arxa tərəfinin mərkəzində “ASAN XİDMƏT” sözləri, aşağı hissəsində isə “2012-2022” rəqəmləri həkk olunmuşdur. Bütün yazılar tünd qızılı rəngdədir.

3.2. Medalın arxa tərəfinin aşağı hissəsində medalın seriyası və nömrəsi göstərilir.

3.3. Medalın arxa tərəfi hamar səthlidir.

Maddə 4. Medalın elementləri

4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan, 37 mm x 50 mm ölçülü tünd göy rəngli xara lentə iki halqa və ilgək vasitəsilə birləşdirilir.

4.2. Xara lentin üzərində kənarlardan 4 mm məsafədə, sol və sağ tərəfdə, hər birində 5 ədəd olmaqla, yuxarıdan aşağıya doğru diametri 4 mm olan “ASAN xidmət”in qızılı rəngdə emblemləri təsvir olunmuşdur.

4.3. Xara lentin yuxarı hissəsinə 40 mm x 5,5 mm ölçülü qızılı rəngli lövhə bərkidilmişdir.

4.4. Xara lentin aşağı hissəsinə üzərində sağ və sol tərəfdən diametri 10 mm olan yarıformalı “ASAN xidmət”in emblemləri və mərkəz hissəsində tünd qızılı rəngdə “asan xidmət” sözləri həkk olunan 40 mm x 10 mm ölçülü qızılı rəngli lövhə bərkidilmişdir.

4.5. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, eyni xara lentdən üz çəkilmiş 37 mm x 10 mm ölçülü qəlib əlavə edilir.