Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında Apellyasiya Şuralarının yaradılması haqqında” 2016-cı il 3 fevral tarixli 762 nömrəli, “Xarici ticarət iştirakçılarının “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnu əldə etməsi, həmin hüququn dayandırılması, ləğvi və bərpası Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 21 dekabr tarixli 427 nömrəli, “Dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə apellyasiya şuralarının yara
Fərman

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında Apellyasiya Şuralarının yaradılması haqqında” 2016-cı il 3 fevral tarixli 762 nömrəli, “Xarici ticarət iştirakçılarının “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnu əldə etməsi, həmin hüququn dayandırılması, ləğvi və bərpası Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 21 dekabr tarixli 427 nömrəli, “Dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə apellyasiya şuralarının yara

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikasının mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında Apellyasiya Şuralarının yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 3 fevral tarixli 762 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 2 (II kitab), maddə 226; 2017, № 12 (I kitab), maddə 2335; 2018, № 4, maddə 661; 2019, № 4, maddə 655; 2020, № 1, maddə 7) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Apellyasiya Şuraları haqqında Nümunəvi Əsasnamə” üzrə:

1.1.1. 1.9.3-cü yarımbənddən “və ya Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Apellyasiya Şurası” sözləri çıxarılsın;

1.1.2. 2.0.4-cü yarımbənddən “və tələb olunan formada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Apellyasiya Şurasına” sözləri çıxarılsın;

1.1.3. 4.10 – 4.12-ci, 7.8-ci bəndlər ləğv edilsin;

1.1.4. 7.9-cu bəndin birinci cümləsindən “, habelə tələb olunduğu halda qərarın surətinin və ya elektron variantının Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Apellyasiya Şurasına göndərilməsi” sözləri çıxarılsın;

1.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının Apellyasiya Şuraları haqqında Nümunəvi Əsasnamə” üzrə:

1.2.1. 1.9.3-cü yarımbənddən “və ya Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Apellyasiya Şurası” sözləri çıxarılsın;

1.2.2. 2.0.4-cü yarımbənddən “və tələb olunan formada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Apellyasiya Şurasına” sözləri çıxarılsın;

1.2.3. 4.11 – 4.13-cü, 7.7-ci bəndlər ləğv edilsin;

1.2.4. 7.8-ci bəndin birinci cümləsindən “, habelə tələb olunduğu halda qərarın surətinin və ya elektron variantının Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Apellyasiya Şurasına göndərilməsi” sözləri çıxarılsın.

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 21 dekabr tarixli 427 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 12 (I kitab), maddə 2584; 2021, № 12, maddə 1353) ilə təsdiq edilmiş “Xarici ticarət iştirakçılarının “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnu əldə etməsi, həmin hüququn dayandırılması, ləğvi və bərpası Qaydası”nın 2.8-ci bəndindən “,Komitənin Apellyasiya Şurasının qərarından isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Apellyasiya Şurasına” sözləri çıxarılsın.

3. “Dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə apellyasiya şuralarının yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 6 may tarixli 681 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 5, maddə 833) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. 5-ci hissə ləğv edilsin;

3.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Dövlətə məxsus olan hüquqi şəxsin Apellyasiya Şurası haqqında Nümunəvi Əsasnamə” üzrə:

3.2.1. 1.8.3-cü yarımbənddən “və ya Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Apellyasiya Şurası” sözləri çıxarılsın;

3.2.2. 2.0.4-cü yarımbənddən “və tələb olunan formada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Apellyasiya Şurasına” sözləri çıxarılsın;

3.2.3. 4.10 – 4.12-ci, 7.7-ci bəndlər ləğv edilsin;

3.2.4. 7.8-ci bənddən “, habelə tələb olunduğu halda qərarın surətinin və ya elektron variantının Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Apellyasiya Şurasına göndərilməsi” sözləri çıxarılsın.

4. “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Apellyasiya Şurasının yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 3 fevral tarixli 761 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 2 (II kitab), maddə 225; 2017, № 12, maddə 2334; 2018, № 4, maddə 660; 2019, № 3, maddə 427, № 5, maddə 832) ləğv edilsin.

 İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.

Bakı şəhəri, 30 iyun 2022-ci il