Bir cümlə
Məlumat

Bir cümlə

Son 20 ildə...

Ümummilli Liderimizin siyasi irsi davam etdirilmiş və Ulu Öndərin səyləri nəticəsində yaradılmış möhkəm təmələ əsaslanan dövlətimiz strateji hədəflərə doğru uğurla aparılmış, onun müəyyənləşdirdiyi yol xəritəsi ilə güclü iqtisadi potensial formalaşdırılmış, müasir cəmiyyət quruculuğu vəzifələri yerinə yetirilmişdir.