Azərbaycan Respublikası Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin strukturu
Hüquqi aktlar

Azərbaycan Respublikası Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin strukturu

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2022-ci il 10 fevral tarixli

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin Aparatı.

2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin idarə, filial və nümayəndəlikləri.