Qarabağ Dirçəliş Fondunun loqotipində əfsanəvi Feniks quşu təsvir olunacaq
Sosial həyat

Qarabağ Dirçəliş Fondunun loqotipində əfsanəvi Feniks quşu təsvir olunacaq

Fondun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, müsabiqə müddətində Fondun elektron poçtuna 50-yə yaxın müraciət daxil olub. Elan olunan parametrlər üzrə qiymətləndirmədən sonra "Maxmedia" kreativ agentliyi tərəfindən təqdim olunan loqotip müsabiqənin qalibi seçilib.

Müsabiqədə seçilən loqotipin emblem hissəsində qədim mifologiyalarda küllərindən yenidən doğulma qabiliyyətinə malik bir varlıq - əbədi yenilənmənin, ölümsüzlüyün və yenidən dirilişin simvolu hesab olunan əfsanəvi Feniks quşu təsvir olunub.

Fövqəltəbii xüsusiyyətlərə malik olan, adını qırmızı rəngindən alan bu nəhəng varlıq qədim xalqların mifolgiyasında Anka, Simurq, Zümrüd quşu və digər adlarla tanınır. Feniks quşu həyat ağacını səmadan yerə endirən, insanlara həyatı, yaşamağı öyrədən bir quşdur.

Təsadüfi deyil ki, bu quşun "bilgi ağacı üzərində" oturduğu deyilir. Rəvayətə görə, Feniks quşu həyat ağacının dalınca gedərkən oddan-alovdan keçir və ona görə də onun qanadları əbədi yanır. Ancaq bu quş öz yanmış külündən yenidən doğulur, o, əbədi yaşayır.

Türk mifologiyasında bu əfsanəvi quş Qonrul və Toğrul adları ilə tanınır.

Bəzi mənbələrə görə, bu quş hunların məşhur hökmdarı Attilanın və bəzi Oğuz boylarının bayrağında da təsvir olunub. Rəvayətə görə, Oğuz xaqan ilk həyat yoldaşını başında bu quş olan bir ağacın altında tapmışdı.

Türk mifologiyasındakı Qonrul quşu Simurqa və Feniksa bənzər süjetlə xatırlanır. Ancaq onun iki fərqli səciyyəvi xüsusiyyəti var.

Birincisi, Qonrul o qədər dözümlü quşdur ki, göyün son həddinə qədər uça bilir.

İkincisi isə, onun əkizinin olmasıdır. Bu Toğrul quşudur.

Bir əfsanəyə görə, Toğrul quşu monqollara, Qonrul quşu isə türklərə işarədir.

Hətta hunların tarixi ilə bağlılığı olan macarların gerblərində milli simvol olaraq istifadə etdikləri və adına Turul dedikləri bu quşun heykəllərinə Macarıstanın bir çox yerlərində bu gün də rast gəlmək olar.

Qonrul quşunun rəngi də qonur-qırmızıdır. Yəni, o da bir növ atəşi simvolizə edir. Elə qonur kökü də quşun rənginə işarədir.

Qədim miflərə əsasən həm Feniks, həm də Qonrul və Toğrul quşu xeyirxahlığın, yeni həyatın və dirçəlişin rəmzidir. Bu baxımdan bu quşun Qarabağ Dirçəliş Fondunun loqotipində öz əksini tapması heç də təsadüfi deyil.

İşğaldan əvvəl Qarabağ xoşbəxt insanların yaşadığı çiçəklənən bir diyar idi. Lakin erməni işğalı dövründə misli görünməmiş dağıntılara məruz qaldı. Şəhərlər və kəndlər xarabazara çevrildi, yaşıllıqlar məhv edildi, külə döndü.

Buna baxmayaraq biz yenidən Qarabağa qayıtmaq, onu yenidən çiçəklənən bir diyara çevirmək arzumuzun nə vaxtsa reallığa çevriləcəyinə əmin idik.

Bu gün xarabalıqlara çevrilmiş, arxitekturası, təbiəti məhv edilmiş Qarabağımız da Feniks quşu kimi yenidən öz "küllərindən" doğulur, dirçəlir.

Əminliklə deyə bilərik ki, çox qısa zamanda biz doğma Qarabağımızı əvvəlkindən də gözəl bərpa edəcəyik, onu inkişaf etdirəcəyik, dirçəldəcəyik, əvvəlki əzəmətini və füsunkarlığını özünə qaytaracağıq. Buna nail olmaq üçün isə hər birimiz səfərbər olmalı, bu işə öz töhfəmizi verməliyik.

AZƏRTAC