• 2022-12-07 11:12:31

Tarixi şəxsiyyətlər

İstiqlal və demokratik dəyərlər uğrunda mübarizə aparan ictimai xadim
Tarixi şəxsiyyətlər

İstiqlal və demokratik dəyərlər uğrunda mübarizə aparan...

Şərqdə ilk parlamentli və demokratik dövlət quruluşu kimi tarixə yazılan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasında, təşəkkül tapma...

Milli Mətbuatımızın banisi - Həsən bəy Zərdabi
Tarixi şəxsiyyətlər

Milli Mətbuatımızın banisi - Həsən bəy Zərdabi

Azərbaycan xalqının maariflənməsi yolunda böyük mübarizələrdən, təhdidlərdən, keçmişdi. Amma bir an olsun öz məsləkindən, ə...

Mirzə Şəfi nəğmələri
Tarixi şəxsiyyətlər

Mirzə Şəfi nəğmələri

Mirzə Şəfi Vazeh 1794-cü ildə Gəncə şəhərində Cavad xanın dövründə memar olmuş Kərbəlayi Sadığın ailəsində doğulmuşdur. Doğum tarixi də...

Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsi
Tarixi şəxsiyyətlər

Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsi...

Fikrət Məşədi Cəmil oğlu Əmirov 22 noyabr 1922-ci ildə Gəncədə anadan olub. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun və Boris Zeydmanın sinfində oxuyub. ...

BÖYÜK VƏTƏNDAŞ, YAZIÇI, İCTİMAİ XADİM
Tarixi şəxsiyyətlər

BÖYÜK VƏTƏNDAŞ, YAZIÇI, İCTİMAİ XADİM

28 OKTYABR MİRZƏ İBRAHİMOVUN ANADAN OLDUĞU GÜNDÜR "Onun qələmi həmişə cilalı, parlaq,  kəsərli, heç vaxt qınına salınmay...

Məni öldürsələr də, mən yaşaram...
Tarixi şəxsiyyətlər

Məni öldürsələr də, mən yaşaram...

24 oktyabr  Hüseyn Cavidin  doğum günüdür Kim ki, eşq atəşilə oldu hədər, Onu yandırmaz öylə atəşlər. Mən...

Tarixə yazılan insanlar
Tarixi şəxsiyyətlər

Tarixə yazılan insanlar

Humanistlik, mərdlik, igidlik... Bu xüsusiyyətlər hamısı insanla bərabər doğulur, vaxtı, zamanı gələndə özünü mütləq bür...

Azərbaycan musiqisinin böyük sənətkarı
Tarixi şəxsiyyətlər

Azərbaycan musiqisinin böyük sənətkarı

Azərbaycan həm təbii, həm də milli-mədəni sərvətləri ilə zəngin bir ölkədir. Tanrı dünyanın bütün gözəl nemətlərindən bu d&ou...

BÖYÜK MÜƏLLİM, ALİM, ELM TƏŞKİLATÇISI
Tarixi şəxsiyyətlər

BÖYÜK MÜƏLLİM, ALİM, ELM TƏŞKİLATÇISI

Qədim tarixə və zəngin mədəniyyətə malik Azərbaycan xalqı dünya tarixinə, mədəniyyətinə və elminə elə şəxsiyyətlər bəxş etmişdir ki, onların həya...

Xalqının BƏXTİYARI
Tarixi şəxsiyyətlər

Xalqının BƏXTİYARI

İnsandır hər şeyi mənalandıran, Saat nə gərəkdir zaman olmasa. Bir dağın, bir çayın gözəlliyini, Söyləyin, kim duyar insan o...

Azərbaycanın milli hərb sənəti tarixinə adı qızıl hərflərlə yazılmış  general-Cəmşid Naxçıvanski
Tarixi şəxsiyyətlər

Azərbaycanın milli hərb sənəti tarixinə adı qızıl hərfl...

Kəngərli sülaləsininin nümayəndəsi olan Cəmşid Naxçıvanski 10 avqust 1895-ci ildə Naxçıvan şəhərində ştabs-rotmistr Cəfərqulu ...

Şuşanın tək incisi, Xan qızı
Tarixi şəxsiyyətlər

Şuşanın tək incisi, Xan qızı

Xurşidbanu Natəvanın anadan olmasından 190 il ötür Nə mən olaydım, ilahi, nə də bu aləm olaydı! Nə də bu aləm əra dil müqəyyədi-q...

Mustafa Ağabəy oğlu Topçubaşov
Tarixi şəxsiyyətlər

Mustafa Ağabəy oğlu Topçubaşov

Görkəmli cərrah-alim, dövlət xadimi Azәrbaycan Elmlәr Akademiyasının ilk һәqiqi üzvlәrindәn biri,  SSRİ Tibb Elmlәri Akademiyas...

Şah İsmayıl Xətai: Səfəvilər dövlətinin banisi, klassik Azərbaycan şairi
Tarixi şəxsiyyətlər

Şah İsmayıl Xətai: Səfəvilər dövlətinin banisi, klassik...

Şah İsmayıl Xətai qılıncı və qələmi ilə Azərbaycan tarixində dərin iz qoymuş böyük şəxsiyyətdir. O, vahid Azərbaycan dövlətinin əsasını...

Cümhuriyyətimizin nazirləri: Nəsib bəy Yusifbəyli
Tarixi şəxsiyyətlər

Cümhuriyyətimizin nazirləri: Nəsib bəy Yusifbəyli

1918-ci il may ayının 28-də Zaqafqaziya Seyminin Müsəlman fraksiyası özünü Azərbaycan Milli Şurası elan etdi. Beləliklə, Azərbayca...

Memar Fuad Seyidzadəni xatırlayarkən: 34 illik işıqlı və mənalı ömür
Tarixi şəxsiyyətlər

Memar Fuad Seyidzadəni xatırlayarkən: 34 illik işıqlı v...

Uzaq gəncliyimizin unudulmaz dostu... Yaddaşlara həkk olan insan... Əsl kişi ləyaqətli və nəcabətli insan... Böyüklə böyük, ki&cce...

Qəhrəmanlıq rəmzi
Tarixi şəxsiyyətlər

Qəhrəmanlıq rəmzi

İyunun 18-də Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz  İbrahimov şəhidlik zirvəsinə  yüksəlib ... 12 il əvvəl, iyunun 18-dən 19-na ...

BÖYÜK MÜTƏFƏKKİR NİZAMİ
Tarixi şəxsiyyətlər

BÖYÜK MÜTƏFƏKKİR NİZAMİ

Dahi şairin yaradıcılığının tədqiqi Azərbaycan xalqı zəngin yazılı ədəbi irsə malikdir. Bu ədəbi irsi bədii-poetik yaradıcılığı ilə dünya mədə...

Əhməd Cavad - 130: Milli istiqlal şairi
Tarixi şəxsiyyətlər

Əhməd Cavad - 130: Milli istiqlal şairi

Görkəmli Azərbaycan şairi və ictimai xadimi, Milli Dövlət Himninin mətninin müəllifi Əhməd Cavad - Cavad Məhəmmədəli oğlu Axundzadənin ...

Ah, bu uzun sevda yolu...
Tarixi şəxsiyyətlər

Ah, bu uzun sevda yolu...

Yenə o bağ olaydı, yenə yığışaraq siz,             O bağa gələydiniz Biz də muradımızca f...

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN GÖRKƏMLİ SİYASİ XADİMİ
Tarixi şəxsiyyətlər

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN GÖRKƏMLİ SİYASİ XADİMİ...

Nəsib bəy Yusif bəy oğlu Yusifbəyli 1881-ci ildə Gəncədə anadan olub. Qədim milli və tarixi ənənələr yaşadılan Gəncədə XIX əsrin 80-ci illərində n&uum...

AZƏRBAYCAN TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏTİNDƏ “XAN QIZI
Tarixi şəxsiyyətlər

AZƏRBAYCAN TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏTİNDƏ “XAN QIZI" DÜNYASI...

Azərbaycan xalqının yeni tarixi prinsip etibarilə Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin bir nidası ilə başlayır: "Qarabağ Azər...