• 2022-06-30 08:39:00

Tarixi şəxsiyyətlər

Memar Fuad Seyidzadəni xatırlayarkən: 34 illik işıqlı və mənalı ömür
Tarixi şəxsiyyətlər

Memar Fuad Seyidzadəni xatırlayarkən: 34 illik işıqlı v...

Uzaq gəncliyimizin unudulmaz dostu... Yaddaşlara həkk olan insan... Əsl kişi ləyaqətli və nəcabətli insan... Böyüklə böyük, ki&cce...

Qəhrəmanlıq rəmzi
Tarixi şəxsiyyətlər

Qəhrəmanlıq rəmzi

İyunun 18-də Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz  İbrahimov şəhidlik zirvəsinə  yüksəlib ... 12 il əvvəl, iyunun 18-dən 19-na ...

BÖYÜK MÜTƏFƏKKİR NİZAMİ
Tarixi şəxsiyyətlər

BÖYÜK MÜTƏFƏKKİR NİZAMİ

Dahi şairin yaradıcılığının tədqiqi Azərbaycan xalqı zəngin yazılı ədəbi irsə malikdir. Bu ədəbi irsi bədii-poetik yaradıcılığı ilə dünya mədə...

Əhməd Cavad - 130: Milli istiqlal şairi
Tarixi şəxsiyyətlər

Əhməd Cavad - 130: Milli istiqlal şairi

Görkəmli Azərbaycan şairi və ictimai xadimi, Milli Dövlət Himninin mətninin müəllifi Əhməd Cavad - Cavad Məhəmmədəli oğlu Axundzadənin ...

Ah, bu uzun sevda yolu...
Tarixi şəxsiyyətlər

Ah, bu uzun sevda yolu...

Yenə o bağ olaydı, yenə yığışaraq siz,             O bağa gələydiniz Biz də muradımızca f...

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN GÖRKƏMLİ SİYASİ XADİMİ
Tarixi şəxsiyyətlər

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN GÖRKƏMLİ SİYASİ XADİMİ...

Nəsib bəy Yusif bəy oğlu Yusifbəyli 1881-ci ildə Gəncədə anadan olub. Qədim milli və tarixi ənənələr yaşadılan Gəncədə XIX əsrin 80-ci illərində n&uum...

AZƏRBAYCAN TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏTİNDƏ “XAN QIZI
Tarixi şəxsiyyətlər

AZƏRBAYCAN TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏTİNDƏ “XAN QIZI" DÜNYASI...

Azərbaycan xalqının yeni tarixi prinsip etibarilə Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin bir nidası ilə başlayır: "Qarabağ Azər...

Xalqı üçün doğulan şair
Tarixi şəxsiyyətlər

Xalqı üçün doğulan şair

"Nə qədər ki, hakimlik var, məhkumluq var mən varam" - deyən böyük istiqlal şairi Əhməd Cavad Axundzadə 1892-ci il mayın 5-də Şəmk...

Xalqının istiqlal fədaisi
Tarixi şəxsiyyətlər

Xalqının istiqlal fədaisi

Dünyəvi, demokratik dövlət kimi tarixə düşən, "İstiqlal Bəyannaməsi"nin elan olunması ilə yaranan Azərbaycan Xalq Cümhur...

Artilleriyanın generalı
Tarixi şəxsiyyətlər

Artilleriyanın generalı

Azərbaycan tarixinin səhifələri vərəqləndikcə xalqımızın dünya səviyyəsində tanınan şəxsiyyətləri ilə tanış olur, onların elm, təhsil, mədəniyyət...

Azərbaycan səhnəsinin təkrarsız siması
Tarixi şəxsiyyətlər

Azərbaycan səhnəsinin təkrarsız siması

Deyirlər ki, böyük sənətkarlar əksər vaxtlarda övladlarının onların yolunu davam etdirməsinə razı olmurlar. Çünki səhnə həy...

Ürəklərdə əbədiləşən Zərifə xanım
Tarixi şəxsiyyətlər

Ürəklərdə əbədiləşən Zərifə xanım

Şəkillər də bir tarixdir. Bir anın ovqatını, görüntüsünü, acısını, şirinini özünə həkk edən şəkillər. İllər sonra o...

Nəriman Nərimanov - görkəmli sima, böyük siyasi xadim
Tarixi şəxsiyyətlər

Nəriman Nərimanov - görkəmli sima, böyük siyasi xadim...

Nəriman Nərimanov Azərbaycanın inqilabi-demokratik ədəbiyyatı və ictimai fikir tarixində görkəmli rol oynamışdır. Onun inqilabdan əvvəl zəhmətkeş...

Tarixi şəxsiyyətlər

"Toy-bayramdır bu dünyanın əzabı..."

Molla Pənah Vaqif Azərbaycan ədəbiyyatında yeni bir səhifə açdı 1982 -ci il 14 yanvar. Şuşa. Cıdır düzündən bir qədər aşağıda, y&u...

“Öncə Vətən!
Tarixi şəxsiyyətlər

“Öncə Vətən!"  demişdi...

Birinci Qarabağ və İkinci Qarabağ müharibələrinin şəhidləri bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. ...

Vətən yanğısı
Tarixi şəxsiyyətlər

Vətən yanğısı

Azərbaycanın istiqlaliyyəti uğrunda mübarizə onu "bütün türk dünyasının mücahidi"nə çevirdi Ucundadı...

Ölməz qəzəlxan
Tarixi şəxsiyyətlər

Ölməz qəzəlxan

Gözəl həyatını Vahid fənaya sərf etmə, Səni zəmanə yetirməz, dübarə, birdənəsən... Uzaqgörənlikmi, yoxsa ilahi bir vəhy idi, bilm...

Dahi Azərbaycan alimi, mütəfəkkiri NƏSİRƏDDİN TUSİ
Tarixi şəxsiyyətlər

Dahi Azərbaycan alimi, mütəfəkkiri NƏSİRƏDDİN TUSİ...

Dünya ləzzətləri edəmmir əsir Az oldu, çox oldu, eynimə gəlmir. Eyş-işrət, kef-damaq mənimçün yalnız Gündüz...

Kiçik hekayələrin böyük ustadı
Tarixi şəxsiyyətlər

Kiçik hekayələrin böyük ustadı

Bakının rəmzlərindən biri də Nizami adına Azərbaycan Milli Ədəbiyyat Muzeyinin binasıdır. Onun fasadında xalqımızın dahi sənətkar övladlarının bi...

Qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin “atası
Tarixi şəxsiyyətlər

Qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin “atası"

O, azərbaycanlı olmağıyla həmişə qürur duyurdu İstedadın, onun möcüzələrinin hüdudu yoxdur, əvvəl-axır üzə çıxıb b&...

Yeni nəşrlər
Tarixi şəxsiyyətlər

Yeni nəşrlər

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərinin Bakısı və ümumən Azərbaycanı haqqında düşünəndə özündən asılı olmayaraq əsrarəngiz aləm...

O, xeyirxah işlər, xoş əməllər üçün doğulmuşdu
Tarixi şəxsiyyətlər

O, xeyirxah işlər, xoş əməllər üçün doğulmuşdu...

Tələbə olduğum illərdə oxuduğum jurnalistika fakültəsinin  kiçik birmərtəbəli binasının  önündə onu tez-tez gör&u...