• 2023-06-06 17:11:06

Tarixi şəxsiyyətlər

Dövlət xadimi, maarifçi, publisist Nəsib bəy Yusifbəyli
Tarixi şəxsiyyətlər

Dövlət xadimi, maarifçi, publisist Nəsib bəy Yusifbəyli...

31 may tarixi görkəmli dövlət xadimi, maarifçi, publisist Nəsib bəy Yusifbəylinin anım günüdür. Nəsib bəy Yusifbəyli A...

Azərbaycanın görkəmli satirik şairi Mirzə Ələkbər Sabir
Tarixi şəxsiyyətlər

Azərbaycanın görkəmli satirik şairi Mirzə Ələkbər Sabir...

30 may görkəmli şair Mirzə Ələkbər Sabirin doğum günüdür. Ələkbər Zeynalabdin oğlu Tahirzadə 1862-ci ildə Şamaxıda anadan olub. At...

Mən əbədiyyət üfüqündə doğan günəşəm
Tarixi şəxsiyyətlər

Mən əbədiyyət üfüqündə doğan günəşəm

Məndə sığar iki cahan,           mən bu cahana sığmazam! Gövhəri-laməkan mənəm,  &nbs...

Bakı memarlığının Şərqlə Qərb vəhdətini yaradan Zivər bəy Əhmədbəyov
Tarixi şəxsiyyətlər

Bakı memarlığının Şərqlə Qərb vəhdətini yaradan Zivər b...

Bakının qədimliyinə, görünüşünə gözəllik qatan amillərdən biri də möhtəşəm memarlıq nümunələri olan binalardır. &Ou...

Azərbaycan teatr səhnəsinə yenilik gətirən görkəmli dramaturq
Tarixi şəxsiyyətlər

Azərbaycan teatr səhnəsinə yenilik gətirən görkəmli dra...

Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyev yaradıcılığı Azərbaycan ədəbi mühitinin ayrıca bir səhifəsini təşkil etdiyi kimi, həm də Azərbaycan teatr ta...

Görkəmli yazıçı-dramaturq, teatr xadimi Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev
Tarixi şəxsiyyətlər

Görkəmli yazıçı-dramaturq, teatr xadimi Əbdürrəhim bəy ...

"Xoş o şəxsin halına ki, öləndən sonra onun adı dillərdə diri qala, ehtiram və rəhmətlə yad ola". Bu misralar Azərbaycan ədəbi müh...

Ustad sənətkar, söz sərrafı
Tarixi şəxsiyyətlər

Ustad sənətkar, söz sərrafı

Aşıq Şəmşir 130 Aşıq sənəti nə qədər sadə, xəlqi olsa da, özündə olduqca zəngin, mürəkkəb ifaçılıq mədəniyyətini əks etdirir....

Məhsəti həmişə sevilir...
Tarixi şəxsiyyətlər

Məhsəti həmişə sevilir...

Tanrı ondan heç nəyi əsirgəməmişdi: gözəl qamət, savad, poetik istedad, məlahətli səs... Bütün bunlar ona hələ gənc yaşlarında m...

Əzim Əzimzadə - satirik qrafikanın banisi
Tarixi şəxsiyyətlər

Əzim Əzimzadə - satirik qrafikanın banisi

Tanınmış rəssam, Azərbaycanda karikatura sənətinin banisi Əzim Aslan oğlu Əzimzadə 1880-ci il mayın 7-də Novxanı kəndində anadan olub. Rəssam ilk təhs...

Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Tarixi şəxsiyyətlər

Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!

Böyük İstiqlal şairi, ruhu, qəlbi hər an Böyük Azərbaycan uğrunda döyüşən Əhməd Cavadın yaradıcılığı da taleyi kimi keşm...

İctimai xadim, görkəmli diplomat
Tarixi şəxsiyyətlər

İctimai xadim, görkəmli diplomat

Əlimərdan bəy Topçubaşovun anadan olmasından 160 il keçir Tale vaxtaşırı xalqlara öz zəkası ilə işıq saçan müdriklər...

Artilleriya generalı Əliağa Şıxlinski
Tarixi şəxsiyyətlər

Artilleriya generalı Əliağa Şıxlinski

Onu hərb elminə verdiyi töhfələrə və ordu quruculuğundakı yenilik və xidmətlərinə görə "Artilleriyanın Allahı" adlandırırdılar. İs...

Görkəmli ictimai-siyasi xadim, pedaqoq və publisist
Tarixi şəxsiyyətlər

Görkəmli ictimai-siyasi xadim, pedaqoq və publisist

Görkəmli yazıçı, dramaturq, publisist və maarifçi kimi Nəriman Nərimanov Azərbaycan ədəbiyyatının mütərəqqi, demokratik fikirl...

El bilir ki, sən mənimsən Azərbaycan!
Tarixi şəxsiyyətlər

El bilir ki, sən mənimsən Azərbaycan!

Mən bir uşaq, sən bir ana Odur ki, bağlıyam sana. Hansı səmtə, hansı yana Hey uçsam da yuvam sənsən. Elim, günüm, obam sə...

Mən bir susmaz duyğuyam ki...
Tarixi şəxsiyyətlər

Mən bir susmaz duyğuyam ki...

Mən bir solmaz yarpağam ki, çiçəkləri bəzərəm, Mən bir susmaz duyğuyam ki, ürəkləri gəzərəm. Bahar oğlu idi Cəfər, bəlkə elə...

Azərbaycanın ilk təyyarəçi qadını - Leyla Məmmədbəyova
Tarixi şəxsiyyətlər

Azərbaycanın ilk təyyarəçi qadını - Leyla Məmmədbəyova...

Dünyanın əksər ölkələrində hər il 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü kimi qeyd olunur. Qadınların bayramı üçün məh...

Görkəmli mütəfəkkir, alim, ictimai-siyasi xadim
Tarixi şəxsiyyətlər

Görkəmli mütəfəkkir, alim, ictimai-siyasi xadim

Türklər ya ölər, ya hicrət edərlər, fəqət, qul olmazlar. Əli bəy Hüseynzadə. Azərbaycan milli mətbuatının əsas inkişaf yolu və fo...

Hər aşiqə öz istədiyi yarı gözəldir...
Tarixi şəxsiyyətlər

Hər aşiqə öz istədiyi yarı gözəldir...

Mən əsiri eşqiyəm öz xalqımın, öz yurdumun, Sevməyən öz xalqını, öz yurdunu divanədir. Bu, bir Vətən, millət sevdalısı, aş...

Böyük mütəfəkkir, yazıçı-dramaturq, jurnalist - Mirzə Cəlil
Tarixi şəxsiyyətlər

Böyük mütəfəkkir, yazıçı-dramaturq, jurnalist - Mirzə C...

O, Azərbaycan ədəbi mühitinin qeybdən doğan günəşi, cəmiyyətin aynası, cəhalətin,  avamlığın, savadsızlığın hakim olduğu bir dövr&...

General Həbib bəy Səlimov
Tarixi şəxsiyyətlər

General Həbib bəy Səlimov

Həbib bəy Səlimov 1881-ci il fevralın 8-də İrəvan şəhərində dünyaya gəlib.  Atası Yusif bəy İrəvan quberniyasında məhkəmə iclasçısı o...

Dünyaşöhrətli bəstəkar - Qara Qarayev
Tarixi şəxsiyyətlər

Dünyaşöhrətli bəstəkar - Qara Qarayev

Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən biri də Qara Qarayevdir. O, 1918-ci il fevral ayının 5-də Bakı şəhərində məşhur...

Süni intellekt sahəsində qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin banisi, dünyaşöhrətli azərbaycanlı alim
Tarixi şəxsiyyətlər

Süni intellekt sahəsində qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi...

Onun uğur formulu belə idi: qabiliyyət, zəhmət və israr. Hər zaman deyirdi ki, XXI əsrin inkişaf fəlsəfəsi bilikdir. Yüksək biliyə sahib olan kəs...