• 2024-04-18 21:28:47
Şəhriyar Güney Azərbaycan ədəbiyyatında
Tarixi şəxsiyyətlər

Şəhriyar Güney Azərbaycan ədəbiyyatında

1925-ci ildə İran xanədanını fars mənşəli Pəhləvi sülaləsinin əlinə keçməsi ilə Güney Azərbaycanda ictimai fikrin inkişafı və mədəni ...

Xalqın sevimli bəstəkarı
Tarixi şəxsiyyətlər

Xalqın sevimli bəstəkarı

Tanınmış bəstəkar, pedaqoq, musiqi xadimi, professor, Azərbaycan SSR xalq artisti, "Şöhrət" və "İstiqlal" ordenli Vasif Adıg&...

Görkəmli şərqşünas alim, maarifçi, pedaqoq
Tarixi şəxsiyyətlər

Görkəmli şərqşünas alim, maarifçi, pedaqoq

Həyatda təzadlar olduqca çoxdur. Yəni təsir əks təsirə bərabərdir prinsipi öz əhəmiyyətini saxlamaqdadır. Dünyaya ruhani ailəsində gə...

Cəsur sərkərdə, böyük hökmdar
Tarixi şəxsiyyətlər

Cəsur sərkərdə, böyük hökmdar

Səfəvilər dövlətinin banisi Çoxəsrlik tarixə, zəngin mədəniyyətə malik xalqımızın dövlətimizi quran, qoruyan, əsrlərin qovuşuğunda...

Tarix yaradan şəxsiyyət
Tarixi şəxsiyyətlər

Tarix yaradan şəxsiyyət

Dünyada tarix haqqında yazanlar çox olsa da, tarix yaradanların sayı azdır. Çünki tarix yaratmaq tarix yazmaqdan qat-qat &cced...

Güclü şəxsiyyət, qüdrətli lider
Tarixi şəxsiyyətlər

Güclü şəxsiyyət, qüdrətli lider

Böyük və güclü şəxsiyyətlər cəmiyyətdə, o cümlədən geosiyasi arenada baş verən hadisələrə çox ciddi təsir göstəri...

Ölkəmiz dünyaya günəş kimi doğdu
Tarixi şəxsiyyətlər

Ölkəmiz dünyaya günəş kimi doğdu

1969-cu il iyulun 14-də respublikaya rəhbərliyə gələn ulu öndər Heydər Əliyev bütün fəaliyyəti  dövründə xalqa sədaqətlə...

Ölkəmizi zirvələrə aparan Ulu Öndər dühası
Tarixi şəxsiyyətlər

Ölkəmizi zirvələrə aparan Ulu Öndər dühası

1960-cı illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının bir çox sahələrində - sənaye, kənd təsərrüfatı, ümumilikdə demək olar əksər sahələrdə ger...

Müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin qurucusu
Tarixi şəxsiyyətlər

Müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin qurucusu

Bəşər tarixinin səhifələrini vərəqlədikcə xalqımıza Tanrı tərəfindən bəxş edilən nadir zəka sahiblərinə rast gəlirik. Bu şəxsiyyətlərdən biri də XX əs...

Tarix yaradan əbədiyaşar lider
Tarixi şəxsiyyətlər

Tarix yaradan əbədiyaşar lider

2023 -cü ilin dövlət başçısı İlham Əliyevin Sərəncamı ilə "Heydər Əliyev İli" elan edilməsi dahi şəxsiyyətin xidmətlərinin ...

Dramaturgiyamızın banisi
Tarixi şəxsiyyətlər

Dramaturgiyamızın banisi

Ona ateist, maarifçi, materialist filosof, ictimai xadim və böyük yazıçı dedilər. Amma o, bütün məziyyətləri ilə ədə...

İctmai xadim, publisist Nəsib bəy Yuifbəyli
Tarixi şəxsiyyətlər

İctmai xadim, publisist Nəsib bəy Yuifbəyli

Nəsib bəy Yusifbəyli. Bu ad çağdaş Azərbaycan tarixində ictimai-siyasi xadim, publisist, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurasını...

Publisist, pedaqoq, maarifçi-demokrat, təbiətşünas alim - Həsən bəy Zərdabi
Tarixi şəxsiyyətlər

Publisist, pedaqoq, maarifçi-demokrat, təbiətşünas alim...

Həsən bəy Zərdabi 1837-ci il iyun ayının 28-də Göyçay qəzasının Zərdab kəndində bəy ailəsində anadan olmuşdur. Siyasi-ictimai təlatüm...

ƏSRLƏRİN YAŞATDIĞI ENSİKLOPEDİK ALİM
Tarixi şəxsiyyətlər

ƏSRLƏRİN YAŞATDIĞI ENSİKLOPEDİK ALİM

Ensiklopedik alim Nəsirəddin Məhəmməd Tusi dünya elm və fəlsəfəsinin zənginləşdirilməsində misilsiz xidmətlər göstərmiş böyük şəxs...

AZƏRBAYCAN TARİXŞÜNASLIĞININ BANİSİ
Tarixi şəxsiyyətlər

AZƏRBAYCAN TARİXŞÜNASLIĞININ BANİSİ

Görkəmli şair, yazıçı, alim, mütəfəkkir və tərcüməçi Abbasqulu ağa Bakıxanovun bu gün 229-cu ildönümü...

Dövlət xadimi, maarifçi, publisist Nəsib bəy Yusifbəyli
Tarixi şəxsiyyətlər

Dövlət xadimi, maarifçi, publisist Nəsib bəy Yusifbəyli...

31 may tarixi görkəmli dövlət xadimi, maarifçi, publisist Nəsib bəy Yusifbəylinin anım günüdür. Nəsib bəy Yusifbəyli A...

Mən əbədiyyət üfüqündə doğan günəşəm
Tarixi şəxsiyyətlər

Mən əbədiyyət üfüqündə doğan günəşəm

Məndə sığar iki cahan,           mən bu cahana sığmazam! Gövhəri-laməkan mənəm,  &nbs...

Azərbaycanın görkəmli satirik şairi Mirzə Ələkbər Sabir
Tarixi şəxsiyyətlər

Azərbaycanın görkəmli satirik şairi Mirzə Ələkbər Sabir...

30 may görkəmli şair Mirzə Ələkbər Sabirin doğum günüdür. Ələkbər Zeynalabdin oğlu Tahirzadə 1862-ci ildə Şamaxıda anadan olub. At...

Azərbaycan teatr səhnəsinə yenilik gətirən görkəmli dramaturq
Tarixi şəxsiyyətlər

Azərbaycan teatr səhnəsinə yenilik gətirən görkəmli dra...

Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyev yaradıcılığı Azərbaycan ədəbi mühitinin ayrıca bir səhifəsini təşkil etdiyi kimi, həm də Azərbaycan teatr ta...

Bakı memarlığının Şərqlə Qərb vəhdətini yaradan Zivər bəy Əhmədbəyov
Tarixi şəxsiyyətlər

Bakı memarlığının Şərqlə Qərb vəhdətini yaradan Zivər b...

Bakının qədimliyinə, görünüşünə gözəllik qatan amillərdən biri də möhtəşəm memarlıq nümunələri olan binalardır. &Ou...

Görkəmli yazıçı-dramaturq, teatr xadimi Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev
Tarixi şəxsiyyətlər

Görkəmli yazıçı-dramaturq, teatr xadimi Əbdürrəhim bəy ...

"Xoş o şəxsin halına ki, öləndən sonra onun adı dillərdə diri qala, ehtiram və rəhmətlə yad ola". Bu misralar Azərbaycan ədəbi müh...

Ustad sənətkar, söz sərrafı
Tarixi şəxsiyyətlər

Ustad sənətkar, söz sərrafı

Aşıq Şəmşir 130 Aşıq sənəti nə qədər sadə, xəlqi olsa da, özündə olduqca zəngin, mürəkkəb ifaçılıq mədəniyyətini əks etdirir....