QONDARMA ERMƏNİ SOYQIRIMI VƏ YA ERMƏNİ FAŞİZMİNİN AZƏRBAYCAN XALQINA QARŞI TÖRƏTDİYİ CİNAYƏTLƏR
Tarix

QONDARMA ERMƏNİ SOYQIRIMI VƏ YA ERMƏNİ FAŞİZMİNİN AZƏRBAYCAN XALQINA QARŞI TÖRƏTDİYİ CİNAYƏTLƏR

TARİXİ FAKTLARIN DİLİ İLƏ Erməni faşizminin və onun himayədarlarının Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi cinayətlərin tarixi 200 ildən artıq bir dövrü əhatə edir. XVIII əsrin I yarısında yaranmış Rusiya imperiyasının hərbi-siyasi işğal planlarında Cənubi Qafqaz, xüsusilə də Azərbaycan əraziləri mühüm yer tuturdu. Bu ...
Davamını oxumaq üçün zəhmət olmasa abunə olun!